Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 1/2016
Návrh VZN č. 1/2016
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
voľby do NR SR - delegovanie členov okrs. komisie

Oznamy Oznamy